van thi my anh dai hoc fpt 3

van thi my anh dai hoc fpt 3

Tại Đại học FPT TP.HCM, Mỹ Anh có thêm nhiều động lực để mỗi ngày bản thân đều trở nên giỏi giang hơn ngày hôm qua.