ngon ngu nhat dai hoc fpt 12

ngon ngu nhat dai hoc fpt 12

Sinh viên thực tập từ 4-8 tháng tại doanh nghiệp là đối tác của nhà trường cả trong và ngoài nước.