ngon ngu nhat dai hoc fpt 5

ngon ngu nhat dai hoc fpt 5

Nhiều sự kiện được tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm và kiến thức thực tế bên cạnh kiến thức chuyên môn.