52 sinh viên Đại học FPT kết thúc khóa thực tập tại doanh nghiệp

Kết thúc 3 tháng thực tập, 52 sinh viên đã tích lũy được nhiều kiến thức về lập trình Java, đặc biệt là quy trình làm việc trong dự án của FPT Software.

Sáng 9/4, trường Đại Học FPT và công ty FPT Software (FSoft) đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng khóa thực tập tại doanh nghiệp (OJT) cho 52 sinh viên khóa 8B. Trong 3 tháng tập sự, các bạn đã làm quen với môi trường công sở, tích lũy, phát triển kiến thức và quan trọng nhất là thái độ làm việc.

Với chứng chỉ Fresher, sinh viên FPT sau khi ra trường nếu quay lại Fsoft sẽ vào thẳng dự án mà không phải trải qua thời gian đào tạo tân binh của công ty.

Tại lễ tổng kết, Anh Trần Duy Vinh – Phó Giám đốc FSoft HCM gửi lời chúc mừng đến lứa sinh viên khóa 8B đã hoàn thành 3 tháng đào tạo thành công. Đây cũng là khoảng thời gian giúp các bạn có định hướng đúng đắn về con đường kỹ sư phần mềm đã chọn.

Đánh giá kết quả cuối khóa có 3 bạn xếp hạng A, 49 bạn xếp hạng B, không có bạn nào xếp hạng C. Kết thúc 3 tháng thực tập, 52 sinh viên đã tích lũy được nhiều các kiến thức về lập trình Java, đặc biệt là quy trình làm việc trong dự án của FSOFT. Ngoài ra, có 9 sinh viên khóa này đã được giữ lại làm việc tại FSU11 (đơn vị chiến lược phần mềm). Số còn lại sẽ tiếp tục quay lại trường để hoàn thành chương trình học.

Trong 3 tháng tập sự, các bạn đã làm quen với môi trường công sở, tích lũy, phát triển kiến thức và quan trọng nhất là thái độ làm việc.

Sau mỗi đợt thực tập, sinh viên Đại học FPT nhận được chứng chỉ thực tập của FPT Software để ghi nhận sự nỗ lực và kết quả học tập mà các bạn đã đạt được trong thời gian tập sự tại đây. Với chứng chỉ này, sinh viên FPT sau khi ra trường nếu quay lại Fsoft sẽ vào thẳng dự án mà không phải trải qua thời gian đào tạo tân binh của công ty.