Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2016

TTO – Sáng 14-3, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành những nội dung bổ sung, sửa đổi một số điều của Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui. Những nội dung mới này sẽ áp dụng từ kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Đông đảo thí sinh và phụ huynh đến nộp hồ sơ xét tuyển tại một trường ĐH trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 – Ảnh: Như Hùng

Những nội dung sửa đổi, bổ sung Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy bao gồm các qui định về ưu tiên khu vực, về điều kiện xét tuyển đối với thí sinh, qui trình xét tuyển của các trường…

Chỉ dành 50% chỉ tiêu cho các khối thi truyền thống

Trong đó, để phù hợp với tình hình thực tế là nhiều trường ĐH cần sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành/nhóm ngành, Bộ GD-ĐT đã bổ sung vào qui chế một qui định mới là: “Trong trường hợp sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành), các trường xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức tuyển sinh.”

Đối với những trường sử dụng tổ hợp môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống để xét tuyển, Bộ GD-ĐT đã hạ tỷ lệ mỗi ngành cần dành ít nhất từ 75% chỉ tiêu (trong qui chế năm 2015) xuống còn ít nhất 50% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với các khối thi truyền thống.

Không qui định điểm sàn đối với CĐ

Trong các nội dung sửa đổi, Bộ GD-ĐT đưa ra qui định: “Căn cứ kết quả thi của thí sinh dự thi lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Đối với trường CĐ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Tốt nghiệp THPT.”

Như vậy, theo qui chế mới, năm 2016, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ qui định điểm sàn làm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với xét tuyển ĐH, còn CĐ sẽ lấy ngưỡng là tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT cũng qui định: trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

Sửa đổi về khu vực ưu tiên

Theo qui chế được sửa đổi, từ kỳ thi tuyển sinh 2016, đối tượng 01 trong nhóm ưu tiên 1 (được qui định ở điều 7 của qui chế) phải là Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại Khu vực 1 (KV1).

So với qui định trước đây, đối tượng ưu tiên này được thu hẹp hơn và cụ thể hơn: Không áp dụng đối với các xã thuộc KV2, KV3 và yêu cầu bắt buộc về thời gian có hộ khẩu thường trú.

Cũng liên quan đến qui định về điểm ưu tiên khu vực, Bộ GD-ĐT điều chỉnh nội dung liên quan đến nơi học và tốt nghiệp THPT như sau: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong ba năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.

Đối với các trường hợp được hưởng điểm ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú, qui chế tuyển sinh cũng đưa ra qui định mới, cụ thể  như sau: Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nếu học trung học phổ thông tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;”.

Đối với qui định về khu vực (KV) để tính điểm ưu tiên, KV2 sẽ bổ sung thêm “các thị xã trực thuộc tỉnh” (qui chế năm 2015 trở về trước mới chỉ qui định “các thành phố trực thuộc tỉnh”).

Điểm xét tuyển làm tròn đến 0,25

Trong các nội dung sửa đổi, bổ sung của qui chế tuyển sinh liên quan đến xét tuyển, Bộ GD-ĐT đưa ra những qui định chi tiết hơn so với qui chế cũ.

Theo đó, đối với các trường tổ chức xét tuyển những TS đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, qui chế yêu cầu: Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25”. Đối với trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10).

Được đăng ký nhiều nguyện vọng (NV) xét tuyển

Qui trình đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh là một trong các nội dung được điều chỉnh nhiều nhất so với năm 2015; TS được đăng ký nhiều trường hơn nhưng không được thay đổi NV đã đăng ký.

Việc ĐKXT sẽ chia thành hai giai đoạn: đợt 1 và các đợt bổ sung. Trong đó, ở đợt I, thí sinh được ĐKXT tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02 ngành. Đặc biệt, nội dung qui chế mới đã qui định rõ: thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong đợt xét tuyển này.

Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, qui chế cho phép thí sinh được ĐKXT tối đa vào 03 trường, mỗi trường không quá 02 ngành. Tuy nhiên, thí sinh cũng không được thay đổi NV vào trường, ngành đã đăng ký trong từng đợt xét tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển theo nhóm, số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt xét tuyển cũng phải thực hiện theo quy định trên.

Thời gian đăng kí xét tuyển được bộ GD&ĐT qui định bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ ĐH và đến hết ngày 15/11 đối với hệ CĐ.

ĐKXT bằng nhiều phương thức

Đối với các trường tổ chức xét tuyển thí sinh bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, qui chế yêu cầu phải công bố phương thức tiếp nhận ĐKXT và phí dự tuyển: Thí sinh có thể nộp ĐKXT và phí dự tuyển trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh. Trường có thể quy định thêm phương thức tiếp nhận ĐKXT và phí dự tuyển của thí sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường nhưng ”không gây khó khăn, tốn kém cho thí sinh và bức xúc xã hội”. Như vậy, với qui định này, ngoài hai hình thức ĐKXT online và qua đường bưu điện, các trường có thể tiếp nhận ĐKXT trực tiếp của thí sinh.

Đối với thí sinh, sẽ nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển cho trường theo các phương thức do trường công bố.

Trúng tuyển mới nộp Giấy chứng nhận kết quả thi

Cũng theo qui định mới trong qui chế tuyển sinh, thí sinh sẽ không cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ kí của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) khi ĐKXT, mà thí sinh cần nộp giấy này cho trường có nguyện vọng học theo quy định của trường sau khi đã biết kết quả trúng tuyển.

Qui chế nêu rõ: ”Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKXT và hồ sơ đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.”

Theo Tuổi trẻ