Cách thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2018 trực tuyến

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng một lần duy nhất.

Sau đây là cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018 trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Khi điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (ĐKXT).

Tuy nhiên, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng kí dự tuyển.

Bước 2: Thí sinh chọn chức năng thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ danh sách hệ thống

Bước 3: Sửa nguyện vọng theo yêu cầu thông tin nguyện vọng

Nhấn vào màn hình “sửa nguyện vọng”, thí sinh nhấn “chỉnh sửa nguyện vọng” bên tay phải


Sau đó  “Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh” được hiển thị.

Sau khi màn hình “Sửa nguyện vọng” hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi

Bước 4: Xóa nguyện vọng cũ bằng cách:

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình “Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh”

Sau khi hệ thống nội dung xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “OK”, còn không nhấn nút “Cancel”.

Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện hay không.

Bước 6: Sau khi bấm “OK” dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống, bấm “Cancel” để hủy bỏ chỉnh sửa.

Thay đổi thứ tự nguyện vọng thí sinh phải để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa xong nhấn nút “Lưu thông tin”, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh.

Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.

Lưu ý:

Thí sinh sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh xét tuyển để điều chỉnh nguyện vọng và chỉ được điều chỉnh một lần.

Thời gian điều chỉnh điều chỉnh nguyện vọng:

– Đối với phương thức điều chỉnh trực tuyến, từ 19/7 – 26/7.

– Đối với phương thức dùng phiếu điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh thực hiện điều chỉnh từ 15/7 – 28/7.

Đại học FPT cộng thêm tối đa 4 điểm ưu tiên cho thí sinh nếu điền mã “FPT” là 1 trong 10 nguyện vọng đầu tiên trong đợt xét tuyển đại học đợt 1 năm 2018.
Cụ thể:
  • Lựa chọn Đại học FPT là nguyện vọng từ 1 – 2: thí sinh được cộng 4 điểm ưu tiên khi xét tuyển vào Đại học FPT.
  • Lựa chọn Đại học FPT là nguyện vọng từ 3 – 5: thí sinh được cộng 2 điểm ưu tiên khi xét tuyển vào Đại học FPT.
  • Lựa chọn Đại học FPT là nguyện vọng từ 6 – 10: thí sinh được cộng 1 điểm ưu tiên khi xét tuyển vào Đại học FPT.
Như vậy, nếu thí sinh chọn FPT là nguyện vọng 1 -2 thì với 17 điểm thi THPT QG năm 2018 (khối A00, A01, D01, D90, D96), thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển vào Đại học FPT.