Đáp án các môn thi ngày 26/6/2019

Thí sinh làm bài môn Vật lý, Hóa học, Sinh học vào buổi sáng và dự thi Ngoại ngữ chiều ngày 26/6/2019. Tất cả 4 môn đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Ngày 26/6, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai THPT quốc gia 2019. Buổi sáng, các em sẽ làm bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Ở môn thi Vật lý, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35, kết thúc lúc 8h25.

8h35, thí sinh làm bài thi Hóa học. 9h25, các em phải nộp đề thi, giấy nháp của môn này.

9h35, sĩ tử làm bài thi Sinh học đến 10h25 thì kết thúc.

Chiều cùng ngày, sĩ tử sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút.

Cụ thể, 14h20, giám thị phát đề thi và tính thời gian làm bài từ 14h30. Thời gian kết thúc môn thi này là 15h30.

Chiều nay, thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019. Độ dài và khó của môn thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019 đã khiến nhiều thí sinh bối rối vì đây không phải là môn thế mạnh.

Đáp án môn tiếng Anh sẽ được cập nhật liên tục tại đây:

Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề) - Ảnh 2.
Đáp án thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 (tất cả mã đề) - Ảnh 3.

Xem đáp án tổ hợp môn Khoa học tự nhiên tại đây:

Môn Sinh:

Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 1.

Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 2.
Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 3.
Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 4.
Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 5.
Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 6.
Đáp án đề thi môn Sinh THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 7.

Môn Hoá:

Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 2.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 3.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 4.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 5.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 6.
Đáp án đề thi môn Hoá học THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 7.

Môn Lý:

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 1.
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 2.
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 3.
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 4.
Đáp án đề thi môn Vật lý THPT quốc gia 2019 (tất cả 24 mã đề) - Ảnh 5.

(ấn F5 để cập nhật…)

Tổng hợp: Zingnews, kênh14, kênh tuyensinh247