Đáp án tham khảo đề thi tổ hợp môn KHXH – Sử, Địa, GDCD kỳ thi THPT 2023

Sáng 29/6, thí sinh cả nước bước vào buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tổ hợp môn Khoa học xã hội (bao gồm 3 môn thi là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Gợi ý đáp án đề thi môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2023 theo mã đề được cập nhật liên tục ngay sau khi kết thúc thời gian thi giúp thí sinh dễ dàng tra cứu. Nguồn tham khảo: Tuyensinh247

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN LỊCH SỬ:

Lịch sử – Mã 301 

1.C 2.B 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.C
11.D 12.A 13.D 14.A 15.A 16.C 17.D 18.C 19.D 20.A
21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.C 29.C 30.D
31.A 32.A 33.A 34.D 35.A 36.A 37.A 38.C 39.D 40.D

Lịch sử – Mã 302

1.C 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C
11.D 12.B 13.B 14.A 15.C 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C
21.A 22.B 23.B 24.D 25.A 26.C 27.A 28.D 29.C 30.C
31.D 32.C 33.A 34.D 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.A

Lịch sử – Mã 304

1.B 2.A 3.B 4.A 5.D 6.B 7.A 8.B 9.A 10.A
11.B 12.A 13.A 14.D 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.A
21.C 22.C 23.B 24.C 25.D 26.C 27.B 28.C 29.C 30.A
31.D 32.A 33.C 34.C 35.C 36.B 37.C 38.D 39.B 40.C

Lịch sử – Mã 305

1.A 2.C 3.D 4.D 5.C 6.B 7.D 8.A 9.B 10.A
11.A 12.A 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.B 19.D 20.C
21.C 22.D 23.C 24.C 25.B 26.B 27.B 28.C 29.D 30.B
31.B 32.B 33.D 34.B 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.D

Lịch sử – Mã 307

1.B 2.C 3.C 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.D 10.C
11.D 12.D 13.A 14.C 15.A 16.B 17.C 18.D 19.D 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.B 26.D 27.B 28.B 29.C 30.C
31.A 32.D 33.A 34.C 35.D 36.B 37.B 38.A 39.B 40.C

Lịch sử – Mã 308

1.D 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.A
11.C 12.A 13.D 14.A 15.D 16.B 17.A 18.B 19.B 20.B
21.D 22.A 23.B 24.D 25.B 26.A 27.A 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.B 34.D 35.B 36.D 37.A 38.D 39.D 40.B

Lịch sử – Mã 310

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.B 7.C 8.D 9.D 10.A
11.A 12.B 13.B 14.D 15.A 16.A 17.A 18.D 19.B 20.A
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.B 27.B 28.C 29.C 30.A
31.C 32.B 33.C 34.A 35.C 36.C 37.C 38.B 39.C 40.A

Lịch sử – Mã 313

1.D 2.D 3.C 4.C 5.C 6.A 7.C 8.D 9.C 10.B
11.C 12.A 13.C 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.A 20.C
21.D 22.C 23.B 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.A
31.D 32.B 33.D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.B

Lịch sử – Mã 315

1.A 2. C 3.A 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.A 10.D
11.C 12.A 13.C 14.B 15.B 16.D 17.A 18.B 19.A 20.B
21.D 22.A 23.D 24.D 25.B 26.C 27.C 28.B 29.A 30.B
31.D 32.A 33.C 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.C 40.D

Lịch sử – Mã 316

1.D 2.D 3.C 4.C 5.A 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C
11.A 12.B 13.B 14.A 15.A 16.A 17.C 18.C 19.C 20.B
21.B 22.B 23.C 24.B 25.D 26.D 27.D 28.C 29.C 30.A
31.D 32.B 33.B 34.D 35.D 36.D 37.A 38.D 39.B 40.D

Lịch sử – Mã 318

1.B 2.C 3.D 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C
11.A 12.A 13.C 14.D 15.B 16.B 17.A 18.A 19.D 20.C
21.D 22.D 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.B 29.A 30.B
31.A 32.B 33.A 34.B 35.B 36.B 37.D 38.B 39.A 40.D

Lịch sử – Mã 320 

1.D 2.B 3.A 4.A 5.D 6.B 7.D 8.B 9.A 10.B
11.C 12.D 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.A 19.B 20.A
21.D 22.B 23.D 24.A 25.D 26.B 27.D 28.B 29.A 30.D
31.A 32.A 33.B 34.B 35.A 36.B 37.A 38.D 39.D 40.A

Lịch sử – Mã 321

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.C 14.A 15.C 16.A 17.C 18.A 19.A 20.D
21.A 22.A 23.B 24.A 25.C 26.B 27.D 28.B 29.D 30.B
31.D 32.D 33.B 34.D 35.D 36.C 37.B 38.B 39.C 40.D

Lịch sử – Mã 322

1.B 2.A 3.B 4.B 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.D
11.C 12.C 13.A 14.D 15.C 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.C 27.C 28.A 29.A 30.A
31.B 32.A 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.D

Lịch sử – Mã 323 

1.A 2.D 3.D 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.D 10.C
11.B 12.A 13.C 14.B 15.B 16.C 17.D 18.D 19.A 20.A
21.B 22.C 23.D 24.D 25.D 26.C 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.B 36.B 37.B 38.A 39.C 40.C

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN ĐỊA LÝ:

Địa lí – Mã 308

41.C 42.B 43.B 44.B 45.A 46.A 47.C 48.C 49.C 50.A
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.B 57.B 58.B 59.D 60.A
61.D 62.A 63.B 64.D 65.A 66.A 67.B 68.D 69.D 70.B
71.A 72.D 73.A 74.B 75.D 76.D 77.C 78.D 79.A 80.A

Địa lí – Mã 313

41.D 42.A 43.A 44.B 45.D 46.A 47.B 48.B 49.D 50.B
51.D 52.D 53.A 54.A 55.D 56.A 57.A 58.D 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.D 65.C 66.C 67.B 68.C 69.B 70.C
71.A 72.B 73.C 74.C 75.D 76.C 77.C 78.D 79.B 80.C

Địa lí – Mã 315 

41.D 42.C 43.A 44.C 45.B 46.C 47.B 48.B 49.C 50.A
51.B 52.A 53.C 54.C 55.A 56.C 57.C 58.D 59.A 60.D
61.C 62.B 63.B 64.C 65.B 66.B 67.A 68.D 69.A 70.D
71.B 72.A 73.D 74.D 75.A 76.A 77.B 78.D 79.A 80.B

Địa lí – Mã 316 

41.C 42.D 43.B 44.A 45.C 46.B 47.D 48.C 49.D 50.C
51.A 52.D 53.C 54.A 55.A 56.D 57.C 58.B 59.C 60.D
61.A 62.C 63.A 64.B 65.C 66.B 67.A 68.A 69.B 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.B 76.B 77.D 78.C 79.D 80.A

Địa lí – Mã 321 

41.A 42.C 43.A 44.B 45.A 46.D 47.B 48.B 49.A 50.C
51.A 52.D 53.B 54.B 55.C 56.D 57.D 58.C 59.C 60.C
61.B 62.B 63.B 64.D 65.D 66.C 67.A 68.A 69.A 70.D
71.D 72.C 73.B 74.C 75.D 76.B 77.D 78.D 79.C 80.C

Địa lí – Mã 324 

41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.C 47.D 48.A 49.B 50.C
51.A 52.B 53.C 54.C 55.C 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.A 62.B 63.C 64.A 65.B 66.C 67.C 68.A 69.B 70.A
71.C 72.A 73.A 74.C 75.B 76.C 77.D 78.A 79.C 80.A

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN GDCD:

GDCD – Mã 301

81.C 82.D 83.C 84.D 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.C
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.A 97.D 98.C 99.B 100.D
101.A 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.A 108.A 109.C 110.D
111.A 112.A 113.A 114.C 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.A

GDCD – Mã 302

81. D 82. A 83. D 84. C 85.A 86.A 87.C 88.B 89.C 90.D
91.D 92.A 93.A 94.D 95.C 96.C 97.A 98.A 99.D 100.A
101.A 102.D 103.C 104.A 105.C 106.B 107.B 108.D 109.B 110.B
111.B 112.C 113.D 114.C 115.D 116.C 117.D 118.B 119.C 120.B

GDCD – Mã 304 

81. B 82.C 83.D 84.D 85.D 86.B 87.C 88.B 89.D 90.A
91.A 92.B 93.C 94.A 95.C 96.A 97.D 98.C 99.C 100.D
101.D 102.A 103.B 104.A 105.C 106.B 107.A 108.A 109.B 110.A
111.B 112.C 113.C 114.B 115.A 116.A 117.C 118.B 119.C 120.A

GDCD – Mã 305 

81.C 82.C 83.A 84.D 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C
91.B 92.B 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.A 100.C
101.A 102.B 103.D 104.D 105.A 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.C 114.C 115.D 116.B 117.C 118.B 119.D 120.C

GDCD – Mã 306 

81.D 82.B 83.C 84.A 85.D 86.B 87.D 88.C 89.D 90.C
91.A 92.C 93.A 94.D 95.C 96.A 97.D 98.D 99.B 100.B
101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.A 107.B 108.C 109.A 110.D
111.C 112.B 113.C 114.B 115.C 116.B 117.A 118.B 119.A 120.D

GDCD – Mã 307

81.C 82.A 83.C 84.C 85.A 86.A 87.D 88.B 89.B 90.D
91.B 92.A 93.B 94.C 95.D 96.C 97.D 98.A 99.B 100.B
101.D 102.B 103.D 104.C 105.C 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.A 113.D 114.C 115.B 116.C 117.D 118.B 119.C 120.C

GDCD – Mã 308

81.C 82.C 83.C 84.D 85.D 86.D 87.B 88.B 89.A 90.B
91.D 92.C 93.B 94.D 95.B 96.B 97.A 98.D 99.D 100.A
101.D 102.A 103.B 104.B 105.A 106.D 107.B 108.A 109.A 110.A
111.B 112.B 113.A 114.A 115.D 116.D 117.D 118.A 119.B 120.A

GDCD – Mã 309

81.C 82.C 83.D 84.B 85.B 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.B 95.A 96.D 97.B 98.B 99.D 100.D
101.B 102.C 103.C 104.D 105.C 106.B 107.D 108.D 109.B 110.B
111.C 112.C 113.D 114.D 115.B 116.C 117.D 118.C 119.B 120.B

GDCD – Mã 311 

81.A 82.A 83.C 84.A 85.A 86.B 87.C 88.C 89.D 90.B
91.C 92.B 93.B 94.A 95.D 96.D 97.D 98.A 99.D 100.C
101.D 102.C 103.C 104.A 105.D 106.C 107.A 108.D 109.D 110.C
111.D 112.D 113.C 114.A 115.D 116.A 117.C 118.D 119.A 120.A

GDCD – Mã 313 

81.B 82.C 83.C 84.A 85.D 86.A 87.D 88.D 89.D 90.C
91.B 92.D 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.C 99.D 100.A
101.D 102.B 103.C 104.B 105.D 106.C 107.B 108.B 109.B 110.C
111.D 112.C 113.A 114.C 115.A 116.B 117.B 118.C 119.A 120.A

GDCD – Mã 314

81.B 82.C 83.A 84.B 85.B 86.A 87.D 88.D 89.B 90.C
91.A 92.C 93.D 94.A 95.D 96.C 97.C 98.B 99.D 100.B
101.A 102.D 103.D 104.C 105.B 106.D 107.A 108.D 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.A 115.C 116.A 117.A 118.C 119.B 120.C

GDCD – Mã 315 

81.D 82.A 83.B 84.C 85.D 86.C 87.A 88.A 89.D 90.D
91.B 92.D 93.A 94.D 95.B 96.B 97.C 98.C 99.D 100.C
101.B 102.D 103.C 104.B 105.A 106.C 107.A 108.B 109.C 110.A
111.A 112.C 113.B 114.B 115.A 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

GDCD – Mã 316

81.A 82.B 83.A 84.B 85.D 86.C 87.D 88.D 89.C 90.B
91.D 92.B 93.D 94.A 95.B 96.C 97.C 98.B 99.B 100.D
101.C 102.A 103.D 104.C 105.D 106.B 107.D 108.A 109.C 110.B
111.C 112.A 113.D 114.D 115.B 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

GDCD – Mã 317

81.C 82.D 83.D 84.D 85.B 86.A 87.C 88.B 89.C 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.A 96.B 97.A 98.C 99.D 100.B
101.C 102.B 103.D 104.A 105.B 106.C 107.A 108.A 109.B 110.B
111.A 112.D 113.B 114.C 115.A 116.C 117.A 118.A 119.B 120.D

GDCD – Mã 318

81.C 82.A 83.C 84.B 85.D 86.B 87.B 88.C 89.A 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.C 96.B 97.B 98.A 99.A 100.D
101.B 102.A 103.D 104.B 105.B 106.D 107.C 108.A 109.D 110.B
111.C 112.A 113.A 114.A 115.D 116.D 117.C 118.B 119.A 120.D

GDCD – Mã 319

81.A 82.A 83.D 84.A 85.A 86.B 87.C 88.C 89.D 90.B
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.B 97.A 98.C 99.C 100.D
101.A 102.A 103.C 104.C 105.B 106.B 107.D 108.D 109.B 110.B
111.D 112.D 113.C 114.D 115.B 116.B 117.B 118.D 119.D 120.C

GDCD – Mã 320

81.D 82.B 83.D 84.A 85.A 86.B 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.B 93.A 94.C 95.D 96.B 97.C 98.A 99.C 100.A
101.B 102.A 103.D 104.A 105.B 106.A 107.A 108.D 109.A 110.B
111.D 112.D 113.B 114.D 115.D 116.B 117.A 118.B 119.D 120.D

GDCD – Mã 324

81.C 82.B 83.B 84.B 85.A 86.B 87.A 88.D 89.D 90.A
91.C 92.A 93.B 94.A 95.C 96.A 97.D 98.D 99.B 100.A
101.C 102.A 103.C 104.A 105.B 106.C 107.B 108.B 109.B 110.C
111.C 112.C 113.A 114.B 115.C 116.C 117.B 118.C 119.A 120.A

Đang cập nhật …

Bài viết liên quan