Tải đề thi mẫu các khối ngành Đại học FPT

Kỳ thi có 3 nội dung: Tư duy Toán, Tư duy logic và viết Luận được chia làm 4 phần nhỏ. Phần 1, 2 và 3 là trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, mỗi câu đúng được 1 điểm, câu sai không bị trừ điểm bao gồm 90 câu. Thời gian dành cho 3 phần này là 120 phút. Phần 4 dưới dạng viết luận bằng tiếng Việt trong vòng 60 phút theo yêu cầu cho trước.

Phần 1: Kỹ năng tính toán, 20 câu

Phần 2: Kỹ năng phân tích, xử lý tính đầy đủ của thông tin để giải quyết bài toán, 25 câu

Phần 3: Lập luận logic, 45 câu

Phần 4: Viết luận bằng tiếng Việt (60 phút)

Hướng dẫn chi tiết từng phần

Phần 1:

Phần này gồm 20 câu hỏi nhằm mục đích kiểm tra kỹ năng làm việc với các con số (kỹ năng tính toán) của thí sinh.

Phần 2:

Phần này gồm 25 câu và 5 phương án trả lời cho trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu. Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi.

Phần 3:

 Phần này gồm 45 câu hỏi nhằm mục đích kiểm tra năng lực phân tích của thí sinh. Có 2 dạng câu hỏi cơ bản và cả 2 đều đỏi hỏi khả năng lập luận mạnh: lập luận phân tích (khoảng 38 câu) và lập luận logic (khoảng 12 câu). Mỗi câu hỏi hoặc nhóm câu hỏi sẽ dựa trên một bài toán tình huống hoặc một nhóm các điều kiện. Việc vẽ bảng hoặc biểu đồ sẽ rất có ích cho thí sinh trong việc trả lời một số câu hỏi.

Phần 4: Viết luận (60 phút)

Đề bài ví dụ:

Bạn hãy viết một bài luận (tối đa 3,5 trang giấy) để giúp chúng tôi hiểu về bạn, về những điều mà bạn đã trải nghiệm, về các giá trị của cuộc sống mà bạn trân trọng hay về những điều mà bạn quan tâm. Bạn có thể kể về một con người hoặc một sự kiện có ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc đời của bạn (giải thích tại sao) hoặc bạn có thể viết về bất kỳ điều gì mà bạn cho rằng sẽ giúp chúng tôi hiểu bạn rõ hơn.

Bạn có thể tải hướng dẫn làm bài thi cho từng khối ngành của Đại học FPT dưới đây:

Hướng dẫn làm bài thi khối ngành Kinh tế.

Hướng dẫn làm bài thi khối ngành CNTT.

Hướng dẫn làm bài thi khối ngành Mỹ thuật.