Đưa trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy Đại học

Trong năm 2018, ĐH FPT sẽ bổ sung chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành Kỹ thuật phần mềm, với mong muốn xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao.

Robot NAO - một sản phẩm trí tuệ nhân tạo được một sinh viên điều khiển làm các cử động nhún nhảy theo tiếng nhạc.

ĐH FPT cho biết, chuyên ngành học mới về AI giúp cộng đồng bạn trẻ quan tâm AI nói chung, sinh viên ĐH FPT nói riêng tiến gần hơn với sự phát triển trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới.

Với chương trình đào tạo chuyên sâu về AI, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về nghiên cứu và các nền tảng ứng dụng CNTT như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Các học phần giúp sinh viên có kiến thức cũng như kỹ năng để ứng dụng những công nghệ mới vào xây dựng, triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến vào thực tế.

Chuyên ngành AI sẽ được đào tạo trong chương trình Kỹ thuật phần mềm của ĐH FPT. Sinh viên sẽ trải qua hai học phần cơ bản: học phần bắt buộc (6 kỳ đầu tiên) và học phần tự chọn (4 kỳ cuối). Tại giai đoạn đào tạo chuyên sâu này, sinh viên có thể lựa chọn một trong 4 chuyên ngành hẹp để theo học và làm đồ án tốt nghiệp bao gồm: Hệ thống nhúng; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo (AI) và Kỹ sư cầu nối Nhật Bản.

Hiện tại, đội ngũ giảng viên đang hoàn thiện khung chương trình về AI để có thể sớm đưa vào đào tạo trong thời gian tới cho sinh viên.

Kỹ thuật phần mềm là ngành học có tiếng và lâu đời nhất của trường ĐH FPT. Hiện tại, nhiều thế hệ sinh viên của trường đã và đang làm việc, học tập tại các quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore, những thị trường CNTT quan trọng của thế giới. Đây là kết quả từ chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm cùng định hướng đầu ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của nhà trường.

Theo Xaluan