Gợi ý giải đề thi THPT QG 2018 môn Ngoại ngữ

Chiều ngày 26/6, thí sinh thi bài thi môn Ngoại ngữ. Thí sinh làm 50 câu trắc nghiệm trong 60 phút. Dưới đây là gợi ý giải đề môn Ngoại Ngữ.

Mã đề 402:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Má đề 407:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 410

1 D 2 A 3 C 4 A 5 B 6 B 7 B 8 A
9 C 10 D 11 C 12 A 13 B 14 B 15 D 16 C
17 D 18 A 19 C 20 D 21 A 22 A 23 D 24 C
25 C 26 B 27 B 28 A 29 B 30 B 31 C 32 A
33 C 34 C 35 A 36 B 37 D 38 D 39 D 40 B
41 C 42 D 43 C 44 C 45 B 46 B 47 B 48 D
49 D 50 C

Mã đề 413:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 416

 1 A 2 D 3 B 4 B 5 A 6 C 7 C 8 A
9 D 10 C 11 C 12 A 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50

Má đề 423:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Mã đề 424:

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tổng hợp (Zing, Vietnamnet)