Gợi ý giải đề Vật Lý thi THPT Quốc Gia 2018

Vật lý là môn thi đầu tiên với 40 câu làm trong vòng 50 phút. Đề thi có tính phân loại cao, đòi hỏi học sinh phải học rộng cả chương trình Lớp 11 và 12, mới có thể đạt điểm cao.

Sáng 26/6, 341.570 thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với các môn Khoa học tự nhiên gồm Vật lý – Hóa học – Sinh học. Theo quy chế mới năm 2018, thời gian nghỉ giữa 2 môn tổ hợp là 10 phút. Sau môn thứ 1, giám thị sẽ thu lại tất cả giấy nháp, đề thi, vật dụng có ghi chú liên quan để tránh gian lận và tiếp thục thi môn thứ 2.

Đề Thi ôn Vật Lý – Mã đề 206:

Gợi ý đáp án môn Vật Lý thi THPT Quốc gia 2018 – Mã đề 206:

Tổng hợp