Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học FPT lần 1 năm 2017

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên trường ĐH FPT được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu của mình với hội đồng nghiên cứu khoa học nhà trường; góp phần khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, sớm ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tế.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 13/5/2017 từ 8h00 – 12h00 tại hội trường Innovation, Đại học FPT TP.HCM.

Cụ thể, sinh viên hai khối ngành bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ Spring 2017 sẽ nộp báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của mình theo hướng dẫn từ BTC và giảng viên hướng dẫn.

Bài viết bằng tiếng Anh, được trình bày trên khổ giấy A4. Giải thưởng cho các bài báo cáo trong hội thảo cho các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích lần lượt là 3.000.000 VNĐ, 1.500.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ và 500.000 VNĐ.

Thành phần BTC gồm có TS Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Ths Thân Văn Sử – Trưởng Ban đào tạo, Ths Kiều Trọng Khánh – Chủ nhiệm bộ môn ITS, Ths Đinh Tiến Thành – Chủ nhiệm bộ môn Business; anh Đinh Trường Lâm – Trưởng phòng Thư viện và anh Lê Gia Khánh – Trưởng phòng CTSV.

Đây là năm đầu tiên Đại học FPT TPHCM tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Minh Cúc