Lễ bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp học kỳ Spring 2016

Từ ngày 26/4-6/5, các sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, Điện tử truyền thông và Kinh tế Trường Đại học FPT sẽ tham gia Lễ bảo vệ Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ Spring tại Tòa nhà hiệu bộ Hòa Lạc (Hà Nội), Tòa nhà Innovation (TP.HCM), Tòa nhà Nguyễn Thị Thập (Đà Nẵng).

Sinh viên ĐH FPT Hà Nội bảo vệ thành công đồ án13
Tham gia bảo vệ đồ án, các sinh viên có cơ hội phát huy kĩ năng làm việc nhóm và thuyết trình
Các đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm lần này đều thuộc các chuyên ngành Hệ thống thông tin (IS), Hệ thống nhúng (ES) và Kỹ sư cầu nối (JS). Luận văn khối ngành Kinh tế thuộc về các chuyên ngành Marketing, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng.

Như các Lễ bảo vệ trước, sinh viên ngành CNTT có khoảng 90 phút và sinh viên Kinh tế có khoảng thời gian 60 phút  để trình bày đồ án và khóa luận cũng như demo và bảo vệ sản phẩm của mình trước Hội đồng chấm bảo vệ đồ án. Đặc biệt, buổi bảo vệ lần này thú hút các nhà quản lý đến từ công ty FPT Software, Metro, FIS, Global Cyberso, TED Sai Gon…

Cụ thể, Lễ bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Hà Nội diễn ra từ ngày 4/5-6/5, có tổng cộng 36 khóa luận được các bạn nghiên cứu và bảo vệ.

Tại tòa nhà Innovation, trong hai ngày từ 26-27/4, Lễ bảo vệ của 13 nhóm sinh viên khối ngành Kinh tế, CNTT diễn tại tại Hội trường, Innovation, thư mời sinh viên và phụ huynh đã được in ấn cẩn thận, nhà trường cũng chuẩn bị phòng đón tiếp người thân sinh viên cũng như khu vực phỏng vấn, tuyển dụng. Lễ bảo vệ tại cơ sở Đà Nẵng diễn ra trong hai ngày 28 và 29/4 với 8 đồ án, luận văn.

Kết thúc 4 tháng, đối với sinh viên FPT đố án tốt nghiệp được phản ánh kết quả lao động nghiêm túc, tìm tòi sáng tạo của nhóm, tập thể. Các đề tài chủ yếu tập trung vào những vấn đề thiết thực của doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúc các bạn vững vàng vượt qua “cửa ải” cuối cùng đời sinh viên thật ấn tượng.

Minh Cúc