Microsoft Imagine Tour 2016

Microsoft Imagine Tour (MIT) được tổ chức bởi Microsoft Tech Students Vietnam đến với FPTU.

Chương trình sẽ mang tới những cái nhìn tổng quan về cuộc thi IMAGINE CUP với sinh viên FPTU.

Đồng thời, tạo cơ hội tiếp cận với những công nghệ của Microsoft nhằm hỗ trợ trong việc học tập cũng như phát triển sự sáng tạo của các bạn.

– Giới thiệu về Microsoft Student Partners

– Giới thiệu chương trình Microsoft Imagine

– Giới thiệu cuộc thi Microsoft Imagine Cup 2017

Thời gian: 14h00 – 16h00 ngày 07/12/2016

Địa điểm: Đại học FPT

Link đăng ký tham dự.

Cập nhật thông tin về MIT tại:
✧Fanpage: https://www.facebook.com/Tech4Student/
✧Event: https://www.facebook.com/events/1635750760058763