SV Truyền thông đa phương tiện trình bày nghiên cứu khoa học tại Singpapore

Vừa qua, sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện trường Đại học FPT TP.HCM vừa kết thúc đợt trình bày nghiên cứu khoa học tại “The 3rd Southeast Asian Conference on Education (SEACE2023)”. Diễn đàn do Singapore Management University tổ chức từ ngày 10/2/2023 đến ngày 13/2/2023.

truyen thong da phuong tien 9
SV Truyền thông đa phương tiện trình bày nghiên cứu khoa học tại Singpapore.

Tại sự kiện này, các nhóm SV chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện lần lượt trình bày các đề tài nghiên cứu về:

The Impact of Educational Facilities on University Choice Throughout Facebook Platform: A Case of FPT University’s Students.

The influence of Emotional Intelligence (EI) on Academic Performance: A case study of FPT Students reading Multimedia Communication.

The effects of time management on the GPA of Undergraduate students in FPTU HCMC, Faculty of Business Administration.

The GPA of Undergraduate students in FPTU HCMC, Faculty of Business Administration.

truyen thong da phuong tien 6
Sinh viên tự tin trình bày lưu loát bằng tiếng Anh.
truyen thong da phuong tien 4
Sinh viên tự tin trình bày lưu loát bằng tiếng Anh.

SEACE quy tụ các giáo viên, nhà nghiên cứu, giáo sư nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, khách mời từ khắp nơi trên thế giới để chia sẻ những hiểu biết của họ. Mục tiêu là mở rộng nhận thức về các bối cảnh khác nhau trong việc theo đuổi các giải pháp và hiệp lực.

truyen thong da phuong tien 7
Tham gia những hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế là cơ hội để sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng cho công việc tương lai.
truyen thong da phuong tien 1
Tham gia những hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế là cơ hội để sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng cho công việc tương lai.

Đẩy mạnh phong trào Nghiên cứu Khoa học, giảng viên và sinh viên Đại học FPT đang có nhiều nỗ lực được ghi nhận. Bên cạnh việc được đào tạo định hướng theo nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng trải nghiệm thực tế, sinh viên Đại học FPT vẫn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học. Tham gia những hội thảo nghiên cứu khoa học quốc tế là cơ hội để sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học, củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng cho công việc tương lai.

Tháng 3 sắp tới, nhóm sinh viên khác sẽ tham gia trình bày viên trình bày tại hội thảo khoa học “The 8th World Conference on Media and Mass Communication (MEDCOM 2023)”. Chương trình diễn ra tại Bangkok, Thailand từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 17 tháng 03 năm 2023.

Minh Cúc