Thí sinh lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đại học 2021

Từ ngày 24 – 25.8, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chính thức từ 29/8/2021-17h 5/9/2021. Với hình thức này, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp, vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để đăng ký nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 03 lần trong thời gian quy định. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Các bước điều chỉnh nguyện vọng:

Bước 1: Đăng nhập

a) Dùng cho đợt THỰC HÀNH điều chỉnh NVĐKXT (từ ngày 24-25/08/2021):

– Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

– Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND (Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).

– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Lưu ý: Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh tại đại chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt thực hành. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

b) Dùng điều chỉnh chính thức NVĐKXT: (từ ngày 29/08-05/09/2021)

– Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Tên đăng nhập: Số CMND (Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).

– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi NVĐKXT

– Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình

– Sau khi chọn chức năng, màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

– Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Lưu ý: Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.

Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng

– Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3)

– Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh

– Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng

– Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ” của nguyện vọng đó

– Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

– Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình

– Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

– Để sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó

– Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn

Bước 5: Lưu thông tin

– Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin.

Bước 6: Xác nhận đăng ký

– Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp: TSO <số báo=”” danh=””> gửi 6058

– Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực

– Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký: – Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng.

Bước 7: Kết thúc

– Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp tục nhấn nút OK

– Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh.

Bước 8: Kiểm tra thông tin điều chỉnh NVĐKXT

– Sau khi thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh NVĐKXT và Hệ thống.

– Tiếp theo, đăng nhập lại Hệ thống, vào chức năng điều chỉnh NVĐKXT.

– Vào trang thông tin nguyện vọng, thí sinh thực hiện In danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại.

Lưu ý: Để việc điều chỉnh NVĐKXT thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh NVĐKXT đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.

Năm 2021, Đại học FPT hệ đại học chính quy tuyển sinh các ngành – mã ngành và mã trường cụ thể như sau:

Theo thituyensinh.vn

Đăng ký trực tuyến vào Đại học FPT