Thông báo thay đổi lịch tập trung tại campus Hồ Chí Minh

Để Tuần lễ Chào đón Tân sinh viên K15 được chuẩn bị chu đáo hơn, Trường Đại học FPT thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

Thời gian: từ 7h300 ngày 25/09/2019 tới 3/10/2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Rose Palace, 746 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Sinh viên phải hoàn thành các hoạt động trong Tuần lễ Chào đón Tân sinh viên K15.

ĐH FPT