Thủ tướng giao Đại học FPT đào tạo cán bộ quản lý chất lượng cao

Về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ quản lý tầm trung và cán bộ kỹ thuật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại học FPT và các trường đại học khác nghiên cứu giải quyết vấn đề này.

PV