Video: Trải nghiệm 3 nước cùng Field Trip

Sinh viên Đại học FPT có cơ hội trải nghiệm 3 nước Malaysia, Indonesia và Singapore qua chương trình Field Trip: Beyond 3 borders diễn ra từ 10 – 12/3/2017.

Cùng xem lại những thước phim sinh động do sinh viên ghi lại.

Minh Quang