Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh kỳ thi THPT 2023

Chiều ngày 29/6/2023, các sĩ tử sẽ tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đây cũng là môn thi cuối cùng.

Thí sinh sẽ được lựa chọn một trong số những bài thi như sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn tùy theo nguyện vọng đăng ký. Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy số lượng thí sinh môn tiếng Anh năm nào cũng chiếm ưu thế.

Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Quy định thời gian làm bài tương ứng trong vòng 60 phút.

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Anh tất cả các mã đề để quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với bài đã làm. Nguồn tham khảo Tuyensinh247.

Tiếng Anh – Mã 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.D 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.B

Tiếng Anh – Mã 402

1.D 2.B 3. A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44. C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.C 14.B 15.D 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.D 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.B 38.C 39.A 40.A
41.D 42.C 43.C 44. B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.D 50.C

Tiếng Anh – Mã 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C
41.A 42.D 43.D 44. D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21.A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31.C 32.D 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.D 43.D 44. D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

Tiếng Anh – Mã 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21.B 22. C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44. A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A
21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A
31.C 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.C 40.C
41.C 42.D 43.A 44. C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.A

Tiếng Anh – Mã 413

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22. D 23. B 24. C 25. A 26. A 27. C 28. D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.D

Tiếng Anh – Mã 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44. D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.D 43.B 44. D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

Tiếng Anh – Mã 421

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22. 23. 24. 25. 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44. B 45.C 46. 47. 48. 49.C 50.B

Tiếng Anh – Mã 422

1.D 2.B 3. 4. 5. 6. 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.C 43. 44. 45. 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

Đang cập nhật …

Bài viết liên quan