Hàng loạt bài nghiên cứu khoa học của GV, SV Đại học FPT được xuất bản

11 bài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện – Trường Đại học FPT được xuất bản trên Kỷ yếu Hội thảo thế giới về Truyền thông và Truyền thông Đại chúng, được trích dẫn bởi Google Scholar và Crossref, có chỉ số DOI.   

Hội Thảo Quốc tế về Truyền thông và Truyền thông Đại chúng lần thứ 8 tổ chức vào ngày 16 – 17 tháng 3 năm 2023 tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị được tổ chức bởi Viện Quản lý Tri thức Quốc tế (TIIKM), Sri Lanka.
🌟 Kỷ yếu Hội thảo Thế giới về Truyền thông và Truyền thông Đại chúng nghiên cứu về mọi khía cạnh của lĩnh vực Truyền thông, xuất bản mỗi năm 1 lần. Kỷ yếu là kênh phổ biến, trao đổi và cập nhật kiến thức uy tín giữa các chuyên gia học thuật, các học giả, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức truyền thông và xã hội nói chung.
Kỷ yếu là nơi quy tụ của các học giả uy tín trong giới nghiên cứu Truyền Thông thế giới như:
Tiến sĩ Stefano Federici – Università di Cagliari
Tiến sĩ MANG LI – Universiti Teknologi MARA, and Suzhou University, China
Tiến sĩ Alessio Ceccherelli – University of Rome Tor Vergata
Tiến sĩ Rachel Moyo – Central University of Technology, South Africa
Đặc biệt nhóm sinh viên Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Lê Hồng Nhật, Cao Hương Giang, Lâm Hoài Thương đã xuất sắc xuất bản cùng lúc 3 bài.
fpt 1
fpt 2
fpt 3
fpt 4
fpt 5
fpt 7
fpt 9
fpt 10
fpt 11
Danh sách 11 bài Nghiên cứu Khoa học của Giảng viên, Sinh viên Đại học FPT vừa mới xuất bản ngày 21/7/2023 tại đây:
• CULTURE VALUE AND EMOTIONAL APPEALS IN VIETNAMESE ADVERTISING
• COLLECTIVIST CULTURE AND EMPATHY EVOCATION IN VIETNAMESE ADVERTISING
• IN-BETWEEN IDENTITIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CULTURAL AND ETHNIC IDENTITY REPRESENTATIONS ON YOUTUBE VLOGS BY THE SECOND GENERATION OF VIETNAMESE DIASPORAS IN WESTERN COUNTRIES
• IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON CRYPTOCURRENCY INVESTING DECISIONS – A BEHAVIORAL FINANCE PERSPECTIVE
• THE GENERATION Z VIEW OF KEY OPINION LEADER REVIEWING FOOD ON TIKTOK PLATFORM IN VIETNAM
• THE ROLE OF MEDIA DURING TYPHOON SEASONS IN VIETNAM-IMPLICATIONS FOR EMERGENCY PREPAREDNESS, DISASTER RESPONSE AND DISASTER POLICY(Implications for Emergency Preparedness, Disaster Response and Disaster Policy)
• A STUDY ON WHAT FACTORS IN FACEBOOK MEDIA CONTENT RELATED TO SEX EDUCATION WILL ATTRACT USERS
• CULTURE VALUE AND FAMILY CONNECTIONS IN VIETNAMESE ADVERTISING
• THE ROLES OF MUSIC IN RELEASING STRESS DURING COVID-19 LOCKDOWN IN VIETNAM: CASE OF VIETNAMESE YOUTH
• A STUDY OF STUDENTS’ USING SOCIAL MEDIA BASED ON INFORMATION-SEEKING NEEDS AND ONLINE SOCIAL NETWORKING PREFERENCES
• THE THE POTENTIAL OF MUKBANG CONTENT ON YOUTUBE FOR THE CONNECTION BETWEEN KOREAN FOOD CULTURE AND VIETNAM YOUTH

Bài viết liên quan