Quản trị kinh doanh

Tổng quan về ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình cử nhân Quản Trị Kinh doanh của Trường Đại học FPT có sáu chuyên ngành gồm Marketing, Tài chính, Kinh doanh Quốc Tế, Quản trị Khách sạn, Quản trị Du lịch và Lữ hành, Logistics và Quản lý chuỗi cung cứng.

Các chuyên ngành ngành Quản trị Kinh doanh được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng sát nhất với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Chương trình được thiết kế dựa trên các cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục Đào tạo và Định hướng chiến lược phát triển của Trường Đại học FPT.

Chương trình đại học gồm năm khối kiến thức, kỹ năng: (1)rèn luyện tập trung và tiếng Anh chuẩn bị, (2) các khối kiến thức, kỹ năng chung, (3) kiến thức, kỹ năng cơ sở ngành, (4) kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, và (5)kiến thức, kỹ năng lựa chọn; được triển khai trong bốn giai đoạn: (1) giai đoạn rèn luyện tập trung và học tiếng Anh, (2) giai đoạn chuyên môn cơ bản và cơ sở ngành, (3) giai đoạn đào tạo trong môi trường thực tế và (4) giai đoạn chuyên môn nâng cao và chuyên ngành sâu.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh trường ĐH FPT tham khảo các chuẩn kiểm định quốc tế, chuẩn quốc tế của các ngành, chương trình của các trường trong và ngoài nước như:

– Chương trình QTKD của Trường Đại học FPT đã đạt chuẩn kiểm định ACBSP. Ngoài ra Trường có tham khảo thêm chuẩn AACSB để định hướng cho việc phát triển chương trình cho từng chuyên ngành.

– Tham khảo các chuẩn quốc tế của một số ngành: ACPHA cho chuyên ngành Quản trị khách sạn, CFA cho chuyên ngành Tài chính, AMA cho chuyên ngành Marketing.

– Tham khảo cách thiết kế theo nguyên tắc của CDIO gồm bốn khối kiến thức: khối kiến thức cơ bản và khối kiến thức ngành (Disciplinary knowledge and Reasoning), khối kỹ năng chuyên môn và cá nhân (Personal and Professional Skills & Attribute), khối kiến thức giao tiếp (Interpersonal Skills), và khối kiến thức, kỹ năng thực hành trong bối cảnh nhất định (Conceiving, Designing, Implementing & Operating Systems in the Enterprise and Environmental Context).

– Tham khảo chương trình của các trường trong nước như Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học RMIT tại Việt Nam. Các trường xếp hạng hàng đầu của Mỹ trong các lĩnh vực marketing, tài chính, truyền thông, khách sạn, du lịch, kinh doanh quốc tế và các trường có thiên hướng đào tạo theo hướng thực hành tại châu Á, châu Âu (cụ thể xem mục 10, danh mục các chương trình, tài liệu tham khảo).

Đồng thời, trường ĐH FPT cũng đã tham khảo một số điều tra về thị trường lao động cho một số ngành đang có nhu cầu cao trên thị trường, phỏng vấn các doanh nghiệp, giảng viên giảng dạy trực tiếp, cán bộ triển khai chương trình, cũng như các sinh viên đã tốt nghiệp để biết được các điểm mạnh của chương trình nhằm tiếp tục phát huy, điểm chưa tốt để hoàn thiện, chỉnh sửa và cập nhật.  Cũng như theo khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực học thuật và trong thực tế từng chuyên ngành.

Thời gian học tập

Chương trình gồm 9 học kỳ chuyên ngành trong đó có 1 học kỳ học tập tại doanh nghiệp (OJT), chưa kể thời gian rèn luyện tập trung và thời gian học tiếng Anh dự bị (phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên)

Yêu cầu đầu vào ngành quản trị kinh doanh 

– Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Theo Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Cấu trúc chương trình

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 145 tín chỉ, chưa kể chương trình Định hướng và Rèn luyện tập trung, Tiếng Anh chuẩn bị.

STT Module Thời gian/Số học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 Chương trình Định hướng và Rèn luyện tập trung 5 tuần 0 Chứng chỉ GDQP
2 Chương trình Tiếng Anh chuẩn bị 0-1 năm 0 Chứng chỉ
3 Chương trình Giáo dục thể chất xen kẽ 6 Chứng chỉ
4 Chương trình chuyên môn, gồm cả đào tạo trong môi trường thực tế (OJT) 9 Học kỳ 139 Tích lũy điểm
4.1 Kiến thức kỹ năng chung 13 Học phần 35
4.2 Kiến thức kỹ năng ngành (kể cả OJT) 16 Học phần 55
4.3 Kiến thức kỹ năng chuyên ngành 11 Học phần 38
4.4 Kiến thức kỹ năng lựa chọn 5 Học phần 15

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình, các cử nhân QTKD có thể đảm nhận được các vị trí chuyên viên chuyên môn, trưởng nhóm kinh doanh tại các công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài, hoặc các vị trí là phụ trách hay CEO của các start-up. Các sinh viên có nhiều cơ hội để trở thành các trưởng phòng, nhà quản lý cấp trung các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân có thể học tiếp các bằng chứng chỉ nghề chuyên nghiệp, hoặc bằng cao học về Quản trị Kinh doanh và cao học về các chuyên ngành tương ứng.

Vị trí việc làm cụ thể sẽ được mô tả trong các chuyên ngành của ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Xem video giới thiệu về ngành Quản Trị Kinh Doanh tại đây:

Các chuyên ngành