Đây có phải lý do bạn đến với Đại học FPT?

           • Bạn từng mơ ước được du học
           • Bạn thích khám phá thế giới
           • Bạn thích kết bạn 4 phương
           • Nhưng tài chính không cho phép

Bạn giống hàng ngàn sinh viên Đại học FPT!

Bên cạnh những mục đích có công việc tốt ở tương lai, không ít bạn trẻ lựa chọn 4 năm sinh viên tại ĐH FPT để viết tiếp ước mơ du học và sở thích khám phá thế giới của mình.

Còn lý do nào đưa bạn tới với ĐH FPT nữa hãy chia sẻ ngay nhé!

 Nâu Đá