Thí sinh chọn nguyện vọng FPT cần đăng ký thông tin liên hệ với nhà trường

Đại học FPT Thông báo: Do tình hình tuyển sinh năm nay có nhiều biến động, các thí sinh chọn NV FPT cần đăng ký thông tin liên hệ (họ tên, email, điện thoại…) với trường để ĐH FPT cập nhật thông tin tuyển sinh.

Các bạn học sinh chọn NV FPT đăng ký thông tin online tại đây.

Năm 2020, Trường ĐH FPT tuyển sinh các ngành: Quản trị kinh doanh (Digital Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, Quản trị truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành), CNTT (Kỹ Thuật Phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, IoT, An toàn thông tin, Thiết kế mỹ thuật số, Hệ thống thông tin, Hệ thống Ô tô và điều khiển (dự kiến), Xử lý dịch vụ số (dự kiến)), Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn.

Thí sinh có mong muốn vào Đại học FPT, hãy nhớ điền đúng mã trường: FPT và mã các ngành học HOT như sau:

Công nghệ thông tin (bao gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; IoT; Hệ thống Ô tô và điều khiển (dự kiến); Xử lý dịch vụ số (dự kiến); Thiết kế Mỹ thuật số) – mã ngành: 7480201

Quản trị kinh doanh (bao gồm các chuyên ngành: Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện) – mã ngành: 7340101

Ngôn Ngữ Anh – mã ngành:7220201

Ngôn Ngữ Nhật – mã ngành: 7220209

Ngôn Ngữ Hàn Quốc – mã ngành: 7220210