Hiện tại trường Đại học FPT đã triển khai chương trình hợp tác với 60 trường thuộc 27 nước trên thế giới và tiếp tục mở rộng. Có thể kể tên một số chương trình tiêu biểu như Chương trình học tiếng Anh ở Philppines, “Học kỳ ở nước ngoài”, chương trình giao lưu văn hóa tại Nhật bản, Hàn Quốc…

Hiện sinh viên Đại học FPT có thể dễ dàng du học 1 kỳ tại các nước như Hà Lan, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Brunei, Myanmar, Nhật Bản, Nigeria, Ấn Độ,…

STT Tên trường đại học Quốc gia
1 SBI Graduate School Japan
2 Pearson Education  United States
3 NIIT Antilles NV Netherlands Antilles
4 City University of Seattle USA
5 Ngee Ann Polytechnic Singapore
6 Kyushu Institute of Technology Japan
7 Lovely Professional University India
8 Jetking Smartrain India
9 University Of Perpetual Help System Laguna Philippines
10 SSM International Academy India
11 Nakhon Pathom Rajabhat University Thailand
12 University of Malaya Malaysia
13 Shinshu University Japan
14 National Tepei University Of Technology Taiwan
15 Kyung Hee University Public of Korea
16 Universiti Brunei Darussalam Brunei
17 The Queen’s University of Belfast Northern Ireland
18 Soongsil University Republic of Korea
19 Kasetsart University Thailand
20 University of Science and Technology of Hanoi Vietnam
21 Khon Kaen University Thailand
22 Rangsit University Thailand
23 Lazarski University Poland
24 Burapha University Thailand
25 Hochschule Furtwagen University Germany
26 Bunkyo University Japan
27 Meros Language School Japan
28 Sungkyunkwan University Korea
29 Korea University Business School Korea
30 European Business School Germany
31 Rouen Business School (Neoma Business School) France
32 École d’électricité, de Production et Méthodes Industrielles France
33 Telecom Ecole de Management France
34 Ecole de Management de Normandie France
35 Nyenrode University The Netherlands
36 Saxion University of Applied Sciences The Netherlands
37 ISCTE Business School, University Institute of Lisbon Portugal
38 Nova School of Business and Economics Portugal
39 Bradford College UK
40 Aston Business School, Aston University UK
41 Stetson University USA
42 University of Puthisastra Cambodia
43 University of Sao Paulo Brazil
44 JODC Training Program Japan
45 The Neusoft Institute of Information China
46 Wakhok University Japan
47 The California University of Technology USA
48 The University of Aizu Japan
49 The International Software Research Institute at Carnegie Mellon University USA
50 Adamson University Philippines
51 Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Kingdom of Thailand Thailand
52 IT University of Copenhagen Đan Mạch
53 National Chungcheng University Taiwan
54 University College Technology Sarawak (UCTS) Malaysia
55 NSG Group Japan
56 KGCI Japan
57 Binus University Indonesia
58 National Institute of Posts, Telecommunications and ICT Cambodia
59 Hokkaido Information University Japan
60 North Seattle College US
61 Far Eastern University Philippines
62 School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology Thailand
63 The Association for Overseas Technical Scholarship Nhật Bản
64 Evan Weaver, Chair – School of Computer Studies, Seneca College of Applied Arts and Technology Canada
65 University of Washington, Tacoma USA