Quản trị du lịch & lữ hành

Tổng quan về chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành thuộc ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Đại học FPT được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và Thông tư 07/2015/TT- BGDĐT.

VTOS là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới được xây dựng dựa trên sáu lĩnh vực nghề chính đã được xây dựng từ Dự án trước là Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Điều hành Du lịch & Đại lý lữ hành và Hướng dẫn du lịch.

Thông tư 07 ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT), chúng tôi có tham khảo CTĐT ngành dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường trong và ngoài nước bao gồm: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HN), Đại học Hoa Sen (HCM), Đại học Taylor (Malaysia) và Đại học APU ((Malaysia)

Địa điểm học: Tp. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ

Mục tiêu đào tạo:

Theo học chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành, sinh viên có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành còn được cung cấp các hướng chuyên sâu: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, và Quản trị sự kiện.

Chương trình hướng đến 3 giá trị khác biệt: Du lịch bền vững, Học tập qua dự án (PBL) và Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch và lữ hành.

 • Hướng đến du lịch bền vững trong đó người làm du lịch không chỉ tập trung vào việc bảo vệ môi trường mà còn tập trung vào việc duy trì những văn hóa của địa phương và đảm bảo việc phát triển kinh tế, mang lại lợi ích công bằng cho các nhóm đối tượng tham gia. Cụ thể giúp những người làm du lịch tương lại từ khi ngồi ghế trên nhà trường đã có ý thức về việc khai thác tài nguyên du lịch theo hướng phát triển bền vững và lâu dài.
 • Bằng cách tiếp cận cách học theo hướng học tập qua dự án PBL (Project based learning), chương trình hướng sinh viên đến việc tiếp cận trải nghiệm các dự án thực tế về tác nghiệp và điều hành trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.Đồng thời, sinh viên cũng có thể ứng dụng các nguyên tắc và công cụ được học để giải quyết các vấn đề thực tế một cách bài bản, linh hoạt và chuyên nghiệp.
 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức và xúc tiến du lịch thực sự là một cơ hội lớn để quảng bá vẻ cuốn hút, hấp dẫn, độc đáo của sản phẩm du lịch trong nước, đưa những thông tin trực quan về du lịch Việt Nam đến với du khách nói chung và du khách quốc tế nói riêng trước khi họ đến thăm Việt Nam trên thực tế.

Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành, ngành Quản trị Kinh doanh, các cử nhân chuyên ngành:

 • Hiểu và phân tích môi trường của các doanh nghiệp du lịch và lữ hành, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kinh doanh du lịch và lữ hành, và sự phát triển của các xu hướng liên quan đến quản lý du lịch và lữ hành.
 • Có kỹ năng và kỹ thuật quản lý các hoạt động trong hoạt động và điều hành của các doanh nghiệp du lịch và lữ hành.
 • Áp dụng các mô hình cũng như các công cụ phân tích, điều hành và quản lý các hoạt động trong kinh doanh du lịch và lữ hành.
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị Du lịch & Lữ hành hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.

Triển vọng nghề nghiệp:

Các cử nhân chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành
 • Hướng dẫn viên du lịch
 • Nhân viên, quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh về du lịch và lữ hành như công ty du lịch, nhà hàng, các doanh nghiệp về ẩm thực..; các cơ quan quản lý về di sản, di tích, quản lý hoạt động du lịch của địa phương.

Khối lượng kiến thức toàn khoá:

145 tín chỉ, chưa kể chương trình Định hướng và Rèn luyện tập trung, Tiếng Anh chuẩn bị.

STT Module Thời gian/Số học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 Chương trình Định hướng và Rèn luyện tập trung 5 tuần 0 Chứng chỉ GDQP
2 Chương trình Tiếng Anh chuẩn bị 0-1 năm 0 Chứng chỉ
3 Chương trình Giáo dục thể chất xen kẽ 6 Chứng chỉ
4 Chương trình chuyên môn, gồm cả đào tạo trong môi trường thực tế (OJT) 9 Học kỳ 139 Tích lũy điểm
4.1 Kiến thức kỹ năng chung 13 Học phần 35
4.2 Kiến thức kỹ năng ngành (kể cả OJT) 16 Học phần 55
4.3 Kiến thức kỹ năng chuyên ngành 11 Học phần 38
4.4 Kiến thức kỹ năng lựa chọn 5 Học phần 15

Chương trình đào tạo

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 •  Định hướng và tháng Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Giáo dục thể chất 1
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn Du lịch – Trình độ trung cấp 1
 • Nhập môn quản lý
 • Tổng quan ngành Du lịu
 • Giáo dục thể chất 2
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Có kiến thức tổng quát về ngành Dịch du lịch, khách sạn.
 • Sinh viên có kiến thức tổng quan về kinh tế, các thể chế chính trị – xã hội tác động đến nền kinh tế và ngành kinh tế.
 • Tiếp cận tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học thuật ở mức độ nâng cao.
Học kỳ 2
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế vĩ mô
 • Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn Du lịch – Trình độ trung cấp 2
 • Hành vi tổ chức
 • Giáo dục thể chất 3
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Sinh viên có kiến thức phân tích đối thủ, hoạch định chiến lược cạnh tranh, định lượng trong kinh doanh.
  Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ công nghệ thông tin cần thiết trong công việc.
 • Tiếp cận với tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học thuật ở mức độ cơ bản.
Học kỳ 3
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự
 • Nguyên lý Marketing
 • Địa lý du lịch
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Sinh viên được học những kiến thức tổng quan về tài chính của doanh nghiệp.
 • Sinh viên học cách quản trị nhân sự, các yếu tố con người trong tổ chức
 • SInh viên được học về các khu vực địa lý của việc nam với các đặc trưng du lịch, văn hoá khác nhau, phục vụ cho công việc sau này.
Học kỳ 4
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Tổ chức sự kiện
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
 • Quản trị du lịch và lữ hành
 • Sinh viên được làm sáng tỏ các mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa du lịch, vận chuyển; du lịch và chức năng của chúng.
 • Sinh viên tiếp xúc với nghiệp vụ chuyên ngành: quản trị dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện…,
 • Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết và những câu giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa.
Học kỳ 5
 • Hán ngữ sơ cấp 2
 • Marketing mạng xã hội
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
 • Quản trị điểm đến và Marketing
 • Hành vi khách du lịch
 • Sinh viên sẽ có được kiến ​​thức rộng về hành vi của người tiêu dùng trong ngành du lịch và khách sạn.
 • Sinh viên được học các nguyên tắc và khái niệm về xây dựng các điểm đến mạnh mẽ, để hỗ trợ các chuyên gia du lịch trong tương lai thành lập các tổ chức du lịch quốc tế và khu vực mạnh hơn đồng thời đáp ứng nhu cầu và mong muốn của cư dân cộng đồng.
 • Sinh viên có khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa ở trình độ trung cấp, diễn đạt ý kiến, ý tưởng và cảm xúc trong kinh doanh. Nghe và hiểu các cuộc đàm phán, viết e-mail, báo cáo và các quảng cáo sáng tạo khác.
Học kỳ 6
 • Kĩ năng viết học thuật
 • Đào tạo trong môi trường thực tế
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức để viết bài luận cuối khoá, bài nghiên cứu, bài báo cáo…
Học kỳ 7
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 1
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Học phần thứ 1 của combo
 • Học phần thứ 2 của combo
 • Học phần thứ 3 của combo
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
Học kỳ 8
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 2
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Quản trị dự án
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Học phần thứ 4 của combo
 • Sinh viên biết cách quản trị dự án thành công.
 • Sinh viên được trang bị những kiến thức và phương pháp để có thể tiến hành thực hiện một nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.
Học kỳ 9
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đồ án tốt nghiệp QTDL&LH
 • Tổng hợp các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu hoặc một dự án tốt nghiệp thuộc nhóm ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn.
 • Sinh viên tự tin làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Tốt nghiệp:

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 3 đợt tốt nghiệp vào các tháng 1, 5, 9 hàng năm.