Hệ thống thông tin

Tổng quan chuyên ngành Hệ thống thông tin thuộc ngành CNTT:

Từ nền tảng của ngành CNTT, sinh viên được học sâu hơn về các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, tìm hiểu nghiệp vụ triển khai các hệ thống thông tin, đảm bảo hệ thống thông tin của doanh nghiệp hoạt động an toàn cũng như phát triển các ứng dụng cho các hệ thống của doanh nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp

Một số vị trí công việc điển hình:

  • Quản trị viên máy chủ và mạng
  • Quản trị viên các hệ cơ sở dữ liệu
  • Chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin
  • Chuyên viên phát triển ứng dụng cho hệ thống thông tin
  • Chuyên viên triển khai, vận hành các hệ thống ERP, CRM..
  • Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống
  • Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin

Đã có 2 bình luận trong “Hệ thống thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *