Digital Marketing

Tổng quan về chuyên ngành Digital Marketing thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Digital Marketing trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Hiểu và phân tích môi trường tiếp thị, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và sự phát triển của các xu hướng tiếp thị quan trọng.
 • Có kỹ năng quản lý hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
 • Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện và đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp.
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.

Địa điểm học: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn

Triển vọng nghề nghiệp

Các cử nhân chuyên ngành Digital Marketing sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên marketing
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 • Chuyên viên quan hệ công chúng hoặc phụ trách quảng cáo
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Đại diện bán hàng
 • Trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh
 • Trưởng phòng marketing, bán hàng
 • Phụ trách các start-up về marketing
 • CEO của các start-up do chính mình thành lập.

Chương trình đào tạo:

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 •  Định hướng và Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Giáo dục thể chất 1
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh thương mại trung cấp
 • Nhập môn quản lý
 • Nguyên lý Marketing
 • Giáo dục thể chất 2
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Hiểu và phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh và các công cụ phân tích vào triển khai điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Có ý thức tích cực về đạo đức nghề nghiệp bao gồm sự cân nhắc, ý thức rủi ro, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của khách hàng và xã hội.
 • Hiểu và phân tích môi trường tiếp thị, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và sự phát triển của các xu hướng tiếp thị quan trọng.
 • Có kỹ năng quản lý hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
 • Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện và đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp.
 •  Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.
 • Sinh viên được đào tạo ngoại ngữ 2 là Tiếng Trung ở mức độ sơ cấp: Bao gồm kiến thức cơ bản về ngữ âm và chữ viết, kiến thức cơ bản về ngữ pháp, giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu và nói cơ bản.
Học kỳ 2
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế vĩ mô
 • Tiếng Anh thương mại cao cấp
 • Hành vi tổ chức
 • Giáo dục thể chất 3
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
Học kỳ 3
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Truyền thông Marketing tích hợp
 • Chiến lược Marketing số
Học kỳ 4
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
 • Quản trị Marketing dịch vụ
 • Phân tích Marketing số
Học kỳ 5
 • Hán ngữ sơ cấp 2
 • Công cụ thiết kế trực quan
 • Marketing mạng xã hội
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
Học kỳ 6
 • Đào tạo trong môi trường thực tế
 • Kỹ năng viết học thuật
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức để viết bài luận cuối khoá, bài nghiên cứu, bài báo cáo…
Học kỳ 7
 • Trải nghiệm khởi nghiệm 1
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Học phần 1 của Combo
 • Học phần 2 của Combo
 • Học phần 3 của Combo
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp.
Học kỳ 8
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 2
 • Học phần 4 của Combo
 • Nghiên cứu Marketing
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Quản trị dự án
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên được đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị phục vụ cho việc ra quyết định tiếp thị. Bao gồm các khái niệm cơ bản về đo lường, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả.
 • Sinh viên biết cách quản trị dự án thành công.
Học kỳ 9
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đồ án tốt nghiệp Marketing
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tổng hợp các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu hoặc một dự án tốt nghiệp thuộc nhóm ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn.
 • Sinh viên tự tin làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.