Marketing

Tổng quan về chuyên ngành Marketing thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Marketing trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Hiểu và phân tích môi trường tiếp thị, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và sự phát triển của các xu hướng tiếp thị quan trọng.
 • Có kỹ năng quản lý hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
 • Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện và đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp.
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.

Địa điểm học: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quy Nhơn

Triển vọng nghề nghiệp

Các cử nhân chuyên ngành Marketing sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên marketing
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 • Chuyên viên quan hệ công chúng hoặc phụ trách quảng cáo
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện
 • Đại diện bán hàng
 • Trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh
 • Trưởng phòng marketing, bán hàng
 • Phụ trách các start-up về marketing
 • CEO của các start-up do chính mình thành lập.

Chương trình đào tạo:

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 •  Tuần lễ định hướng và tháng Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Giáo dục thể chất 1
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Nhập môn quản lý
 • Nguyên lý Marketing
 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh thương mại trung cấp
 • Giáo dục thể chất 2
 1. Hiểu và phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh và các công cụ phân tích vào triển khai điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.
 3. Có ý thức tích cực về đạo đức nghề nghiệp bao gồm sự cân nhắc, ý thức rủi ro, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của khách hàng và xã hội.
 4. Hiểu và phân tích môi trường tiếp thị, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và sự phát triển của các xu hướng tiếp thị quan trọng.
 5. Có kỹ năng quản lý hoạt động marketing trong doanh nghiệp.
 6. Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện và đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp.
 7.  Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Marketing hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.
 8. Sinh viên được đào tạo ngoại ngữ 2 là Tiếng Trung ở mức độ sơ cấp: Bao gồm kiến thức cơ bản về ngữ âm và chữ viết, kiến thức cơ bản về ngữ pháp, giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu và nói cơ bản.
Học kỳ 2
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế vĩ mô
 • Hành vi tổ chức
 • Tiếng Anh thương mại cao cấp
 • Giáo dục thể chất 3
Học kỳ 3
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Marketing số 1
 • Truyền thông Marketing tích hợp
Học kỳ 4
 • Marketing số 2
 • Quản trị Marketing dịch vụ
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Hán ngữ sơ cấp 1
Học kỳ 5
 • Marketing mạng xã hội
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Công cụ thiết kế trực quan
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
 • Hán ngữ sơ cấp 2
Học kỳ 6
 • Đào tạo trong môi trường thực tế (On-the-job training)
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp.
Học kỳ 7
 • Học phần thứ 1 của combo
 • Học phần thứ 2 của combo
 • Học phần thứ 3 của combo
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Kĩ năng viết bài nghiên cứu
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
 • Sinh viên được đào tạo các cách thức, quy trình và kỹ năng để viết một bài nghiên cứu học thuật.
Học kỳ 8
 • Học phần thứ 4 của combo
 • Học phần thứ 5 của combo
 • Nghiên cứu Marketing
 • Quản trị dự án
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên được đào tạo về lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị phục vụ cho việc ra quyết định tiếp thị. Bao gồm các khái niệm cơ bản về đo lường, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả.
 • Sinh viên biết cách quản trị dự án thành công.
Học kỳ 9
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng HCM
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Khoá luận tốt nghiệp M.KT
 • Tổng hợp các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu hoặc một dự án tốt nghiệp thuộc nhóm ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn.
 • Sinh viên tự tin làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.