Quản trị khách sạn

Tổng quan về chuyên ngành Quản trị khách sạn thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Từ nền tảng kiến thức về quản trị kinh doanh, chuyên ngành này đi sâu về kỹ năng thực tiễn và kiến thức chuyên môn cần thiết cho công tác quản lý du lịch nói chung, quản trị công ty du lịch, khách sạn – nhà hàng nói riêng. 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn, các cử nhân chuyên ngành:

 • Hiểu và phân tích môi trường của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kinh doanh lưu trú, khách sạn, và sự phát triển của các xu hướng liên quan đến quản lý lưu trú, khách sạn.
 • Có kỹ năng và kỹ thuật quản lý các hoạt động trong hoạt động và điều hành của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, khách sạn.
 • Áp dụng các mô hình cũng như các công cụ phân tích, điều hành và quản lý các hoạt động trong kinh doanh lưu trú, khách sạn.
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị lưu trú, khách sạn, hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.

Địa điểm học: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ

Triển vọng nghề nghiệp của chuyên ngành Quản trị khách sạn

Các cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực lưu trú, khách sạn.
 • Nhân viên, quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh về lưu trú, khách sạn và lữ hành như công ty du lịch, nhà hàng, các doanh nghiệp về ẩm thực…
 • Có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như điều hành, giám sát và quản lý tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được xếp hạng 4,5 sao hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế.

Chương trình đào tạo

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 •  Định hướng và Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Giáo dục thể chất 1
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1
 • Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn Du lịch – Trình độ trung cấp 1
 • Tổng quan ngành Du lịch & Khách sạn
 • Nhập môn quản lý
 • Nguyên lý Marketing
 • Giáo dục thể chất 2
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Có kiến thức tổng quát về ngành Dịch vụ Khách sạn quốc tế.
 • Sinh viên có kiến thức tổng quan về kinh tế, các thể chế chính trị – xã hội tác động đến nền kinh tế và ngành kinh tế.
 • Sinh viên có kiến thức phân tích đối thủ, hoạch định chiến lược cạnh tranh, định lượng trong kinh doanh.
 • Tiếp cận tiếng Anh thương mại chuyên ngành Khách sạn du lịch và tiếng Anh học thuật ở mức độ trung cấp.
Học kỳ 2
 • Nguyên lý Kế toán
 • Tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn Du lịch – Trình độ trung cấp 2
 • Quản trị vận hành khách sạn
 • Hành vi tổ chức
 • Giáo dục thể chất 3
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Sinh viên được giới thiệu tổng quan về tổ chức và vận hành của một khách sạn hạng trung: Bao gồm: bộ phận lễ tân, dọn phòng, F&B và cách chúng liên quan với nhau để cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Sinh viên được thực hành các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề với các ví dụ thực tế cập nhật và các xu hướng hiện tại.
 • Sinh viên được tiếp cận các kiến thức ngành chung như nguyên lý kế toán, hành vi tổ chức,…
 • Sinh viên Tiếp cận với tiếng Anh thương mại chuyên ngành Khách sạn du lịch và tiếng Anh học thuật ở mức độ trung cấp
Học kỳ 3
 • Các vấn đề đương đại ngành khách sạn, du lịch
 • Môi trường kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự
 • Quản trị và đàm phán trong môi trường đa văn hóa
 • Sinh viên có kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản lý và tài chính doanh nghiệp bao gồm: giao dịch kinh doanh, định dạng và phân tích báo cáo tài chính, hàng tồn kho và khoản phải thu, loại tài sản và trách nhiệm pháp lý, phân loại chi phí, ngân sách chính và lập dự toán ngân sách.
 • Sinh viên được cung cấp kiến thức tổng thể về Phát triển du lịch bền vững, Xu hướng tương lai của Lữ hành, Du lịch và Khách sạn; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành này như dịch bệnh, môi trường pháp lý…
 • Sinh viên được thực hành các nghiệp vụ chuyên ngành: quản trị nhân sự, quản trị và đàm phán trong môi trường quốc tế
Học kỳ 4
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Tổ chức sự kiện
 • Quản trị dịch vụ ăn uống
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
 • Sinh viên tiếp xúc với nghiệp vụ chuyên ngành: quản trị dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện…,
 • Sinh viên tiếp cận ứng dụng tập trung vào tóm tắt dữ liệu và thống kê mô tả; giới thiệu về gói máy tính thống kê (Excel, SPSS…); Xác suất: phân phối, kỳ vọng, phương sai, hiệp phương sai, danh mục đầu tư, định lý giới hạn trung tâm; suy luận thống kê của dữ liệu đơn biến; Suy luận thống kê cho dữ liệu hai biến… Các ứng dụng được khai thác tập trung vào kinh doanh.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết và những câu giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Hoa.
Học kỳ 5
 • Hán ngữ sơ cấp 2
 • Học phần thứ 1 của combo
 • Học phần thứ 2 của combo
 • Học phần thứ 3 của combo
 • Marketing mạng xã hội
 •  Sinh viên được cung cấp các công cụ phân tích xã hội và đào tạo để giúp họ trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cung cấp kiến thức và nguồn lực để xây dựng một chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội hoàn chỉnh – từ thông tin chi tiết về người tiêu dùng đến các số liệu biện minh cuối cùng.
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
 • Sinh viên có khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Hoa ở trình độ trung cấp, diễn đạt ý kiến, ý tưởng và cảm xúc trong kinh doanh. Nghe và hiểu các cuộc đàm phán, viết e-mail, báo cáo và các quảng cáo sáng tạo khác.
Học kỳ 6
 • Kỹ năng viết học thuật
 • Đào tạo trong môi trường thực tế
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức để có thể viết một bài báo cáo, bài nghiên cứu,…
Học kỳ 7
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 1
 • Quản trị trải nghiệm khách hàng
 • Học phần 4 của Combo
 • Quản trị doanh thu khách sạn
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
 • Sinh viên được trang bị kiến thức khởi nghiệp.
 • Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhu cầu, phân phối và quản lý doanh thu của khách sạn.
 • Sinh viên có kỹ năng quản trị tài chính, ra quyết định kinh doanh, quản trị hệ thống thông tin trong kinh doanh du lịch, khách sạn, dịch vụ.
 • Sinh viên được đào tạo về kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong kinh doanh
 • Sinh viên được học về luật và đạo đức trong kinh doanh
Học kỳ 8
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 2
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Quản trị dự án
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên có kỹ năng để trở thành Quản lý nhà hàng khách sạn, quản trị tài chính khối ngành dịch vụ.
 • Sinh viên được trang bị những kiến thức và phương pháp để có thể tiến hành thực hiện một nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.
Học kỳ 9
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đồ án tốt nghiệp
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tổng hợp các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu hoặc một dự án tốt nghiệp thuộc nhóm ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn.
 • Sinh viên tự tin làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Tốt nghiệp:

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 3 đợt tốt nghiệp vào các tháng 1, 5, 9 hàng năm