Tài chính

Tổng quan về chuyên ngành Tài chính thuộc ngành Quản trị kinh doanh

Tài chính là một trong những ngành nghề có nhu cầu rất lớn về lao động trong mọi nền kinh tế và ngày càng được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi tính chất đa dạng của công việc và nguồn thu nhập cao.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, ngành Quản trị Kinh doanh, các cử nhân chuyên ngành Tài chính:

 • Phân tích môi trường tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp và diễn biến của các xu hướng liên quan đến quản lý tài chính.
 • Có kỹ năng quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
 • Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện, đánh giá và điều hành các hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.

Địa điểm học: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ

Triển vọng nghề nghiệp của chuyên ngành Tài chính

Các cử nhân chuyên ngành Tài chính sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên phân tích tài chính ở các công ty, quỹ đầu tư, công ty dịch vụ tài chính, bảo hiểm
 • Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
 • Chuyên viên môi giới chứng khoán, bất động sản
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên viên kế toán ở các công ty
 • Kiểm toán viên
 • Trưởng nhóm phụ trách kinh doanh tài chính, bảo hiểm
 • Phụ trách các start-up về tài chính.

Chương trình đào tạo

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được 
Nền tảng
 • Định hướng và Rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh chuẩn bị
 • Giáo dục thể chất 1
 • Nhạc cụ truyền thống
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế.
Học kỳ 1  

 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh thương mại trung cấp
 • Nhập môn quản lý
 • Nguyên lý Kế toán
 • Giáo dục thể chất 2
 • Kỹ năng học tập đại học
 1. Hiểu và phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh và các công cụ phân tích vào triển khai điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.
 3. Có ý thức tích cực về đạo đức nghề nghiệp bao gồm sự cân nhắc, ý thức rủi ro, tôn trọng và tuân thủ các quy định nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của khách hàng và xã hội.
 4. Phân tích môi trường tài chính, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp và diễn biến của các xu hướng liên quan đến quản lý tài chính.
 5. Có kỹ năng quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
 6. Áp dụng các mô hình cũng như công cụ phân tích kế hoạch thực hiện, đánh giá và điều hành các hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 7. Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính hoặc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về một chuyên ngành gần.
 8. Sinh viên được đào tạo ngoại ngữ 2 là Tiếng Trung ở mức độ sơ cấp: Bao gồm kiến thức cơ bản về ngữ âm và chữ viết, kiến thức cơ bản về ngữ pháp, giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng nghe hiểu và nói cơ bản.
Học kỳ 2
 • Kinh tế vĩ mô
 • Tiếng Anh thương mại cao cấp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hành vi tổ chức
 • Giáo dục thể chất 3
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
Học kỳ 3
 • Kế toán quản trị
 • Kinh tế tiền tệ và kinh tế toàn cầu
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Nguyên lý Marketing
 • Quản trị nhân sự
Học kỳ 4
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Thị trường tài chính và các định chế tài chính
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
Học kỳ 5
 • Hán ngữ sơ cấp 2
 • Mô hình tài chính
 • Công cụ phái sinh
 • Phương pháp nghiên cứu và phân tích định lượng
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao trong kinh doanh
Học kỳ 6
 • Đào tạo trong môi trường thực tế (On-the-job training)
 • Kỹ năng viết học thuật
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào các tình huống công việc cụ thể.
 • Sinh viên được đào tạo các cách thức, quy trình và kỹ năng để viết một bài nghiên cứu học thuật.
Học kỳ 7
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 1
 • Học phần thứ 1 của combo
 • Học phần thứ 2 của combo
 • Học phần thứ 3 của combo
 • Luật và Đạo đức kinh doanh
 • Chọn 1 chủ đề phù hợp với chuyên ngành đào tạo, mỗi chủ đề tương ứng với một combo 15 tín chỉ. Danh sách các chủ đề và các học phần lựa chọn có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp.
Học kỳ 8
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Trải nghiệm khởi nghiệp 2
 • Học phần thứ 4 của combo
 • Triết học Mác – Lê-nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin
 • Quản trị dự án
 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học.
 • Sinh viên biết cách quản trị dự án thành công.
 • Sinh viên được trang bị kiến thức để có thể thực hành thẩm định 1 dự án đầu tư
Học kỳ 9
 • Đồ án tốt nghiệp
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tổng hợp các kiến thức được tích lũy trong quá trình học vào thực tiễn để tiến hành và hoàn thành một đề tài nghiên cứu hoặc một dự án tốt nghiệp thuộc nhóm ngành đào tạo dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn.
 • Sinh viên tự tin làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Tốt nghiệp:

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ và chứng chỉ theo yêu cầu. Nhà trường tổ chức 3 đợt tốt nghiệp vào các tháng 1, 5, 9 hàng năm.