CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Đại học FPT coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng là ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

I. Mục đích thu thập thông tin
Đại học FPT sử dụng thông tin Người Sử Dụng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến Người Sử Dụng;

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Sử Dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người Sử Dụng;

• Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.

• Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động Đại học FPT, bao gồm nhưng không giới hạn như cải thiện chất lượng dịch vụ mà Người Sử Dụng đang sử dụng, thông báo về các chính sách của Đại học FPT, gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Sử Dụng và Đại học FPT, hỗ trợ Người Sử Dụng sử dụng các tiện ích của Đại học FPT, hỗ trợ Người Sử Dụng khi có khiếu nại và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của Người Sử Dụng hoặc trường hợp hợp khác khi Người Sử Dụng đồng ý;

• Để bảo vệ quyền lợi của Đại học FPT và những đối tác của FPT: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi chắc chắn rằng những thông tin đó bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam;

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Đại học FPT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người Sử Dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Sử Dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Sử Dụng

II. Cam kết
1. Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng được FPT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Đại học FPT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Sử Dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Sử Dụng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Sử Dụng.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người Sử Dụng, Đại học FPT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Sử Dụng được biết.

4. Đại học FPT yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Người Sử Dụng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Đại học FPT không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Sử Dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Sử Dụng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

5. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người Sử Dụng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.