Được Tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn, chính thức thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học FPT trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam do một doanh nghiệp đứng ra thành lập.

Tính đến năm 2016, Trường Đại học FPT đã có 8.000 sinh viên theo học hệ đại học 4 năm (undergraduate students), đã có 2.500 sinh viên tốt nghiệp. Hiện nay, ngoài số sinh viên đại học chính quy 4 năm đang theo học tại trường là 4500 sinh viên, Đại học FPT có trên 10 000 sinh viên đang theo học các hệ đào tạo đại học online, đại học liên kết với University of Greenwich (UK), hệ cao đẳng, và hệ Diploma liên kết quốc tế (India).

Xem lại thước phim lịch sử của Đại học FPT trong một thập kỷ qua:

https://www.youtube.com/watch?v=llvGlG2cZQc