Nhận quyết định thành lập chính thức từ tháng 1/2010, Viện nghiên cứu Công nghệ FPT (FTRI) được Tập đoàn FPT tài trợ 100% vốn và do Đại học FPT trực tiếp quản lý.

Viện có các chức năng chính là nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo. Trong đó, Viện tập trung vào bốn hướng nghiên cứu gồm Ứng dụng CNTT; Năng lượng sạch và Tiết kiệm năng lượng; Công nghệ sinh học; và Công nghệ vũ trụ.

Bên cạnh nghiên cứu, FTRI còn có vai trò xây dựng các chương trình đào tạo và tổ chức chuyển giao tri thức, thông tin, công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động nghiên cứu của Viện. Hiện, Viện là đơn vị triển khai chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm (MSE).đang được cập nhật