dai hoc fpt 3 1

dai hoc fpt 3 1

Trong mỗi buổi dạy, các thầy cô luôn dành một khoảng thời gian nhất định để nói về lịch sử, tinh thần của Vovinam nhằm định hướng cho SV ĐH FPT rèn luyện tinh thần võ đạo và kỷ luật bản thân