dai hoc fpt 4

dai hoc fpt 4

Thông qua võ thuật, sinh viên ĐH FPT không chỉ được rèn luyện sức khoẻ mà còn hình thành những đức tính bền bỉ nhẫn nại vượt khó và cả tinh thần thượng võ đáng quý