dai hoc fpt 5

dai hoc fpt 5

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Vovinam, sinh viên ĐH FPT sẽ nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn Việt Võ Đạo này. Đồng thời, những bạn sinh viên có tố chất sẽ được các thầy cô bồi dưỡng, phát triển những kỹ thuật khó hơn như đối kháng, biểu diễn với đao hoặc côn