dai hoc fpt 5 1

dai hoc fpt 5 1

Đã vậy, bạn còn có thể trải nghiệm 6 bức tường “ma thuật” tích hợp công nghệ Thực tế ảo tăng cường (AR). Ẩn sau mỗi bức tường sẽ là một câu chuyện thú vị truyền cảm hứng và động lực học tập, sáng tạo cho sinh viên