de thi hoc bong dai hoc fpt 3

de thi hoc bong dai hoc fpt 3

Vấn đề gần gũi với lứa tuổi học sinh như tình bạn cũng được đưa vào đề thi để thí sinh trình bày quan điểm, góc nhìn và thể hiện khả năng lập luận của mình