Quản trị Kinh doanh

Ở ĐH FPT, chương trình đào tạo được thiết kế hợp lý, khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên nắm bắt và ghi nhớ được những kiến thức quan trọng nhất về chuyên môn, để sau này có thể áp dụng được trong công việc. Đặc biệt trường rất chú trọng đào tạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Các giờ dạy, các buổi thuyết trình, các bài kiểm tra bằng tiếng Anh khiến trình độ của mình tăng lên đáng kể. Có vốn tiếng Anh lưu loát khiến mình tự tin và thuận lợi hơn nhiều trong công việc.