CHÍNH THỨC: Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Chiều 12/8, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án tất cả các môn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh có thể xem đáp án chi tiết toàn bộ các mã đề thi của các bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại đây:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá học của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch Sử của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa Lý của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD của Bộ GD&ĐT:

Theo VTV