Đáp án gợi ý các môn thi tổ hợp Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019

Khoa học xã hội là tổ hợp môn cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Đáp án tổ hợp môn Khoa học xã hội THPT Quốc gia 2019 – Tất cả mã đề sẽ được cập nhật ngay tại đây.

Thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35 theo thứ tự Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Thời gian làm bài mỗi môn 50 phút, nghỉ giữa quãng 10 phút. Đây là tổ hợp được nhiều thí sinh dùng để xét tốt nghiệp vì cho rằng dễ “thoát” điểm liệt hơn so với tổ hợp KHTN. Trong 3 môn tổ hợp KHXH, các thí sinh tỏ ra tự tin với môn Địa lý và GDCD.

Dưới đây là đáp án gợi ý các môn thi tổ hợp KHXH ngày 27/6/2019

Môn Địa Lý:

Mã đề 315

Môn Lịch Sử:

Môn GDCD:

(ấn F5 để cập nhật…)

Tổng hợp