do an tot nghiep dai hoc fpt 2

do an tot nghiep dai hoc fpt 2

Với sự đầu tư chuẩn bị miệt mài trong nhiều tháng, SV ĐH FPT tự tin “tỏa sáng” khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của nhóm mình.