Pitching Demo Day 4

Pitching Demo Day 4

Khách mời chia sẻ về những vấn đề mà ý tưởng của các bạn sinh viên đang gặp phải.