THÔNG BÁO: Đại học FPT điều chỉnh khung học phí và mức hỗ trợ người học

Trường ĐH FPT được biết về văn bản số 3327/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục – Đào tạo trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Văn bản này trả lời kiến nghị của các công dân trên Cổng dịch vụ công, liên quan đến việc điều chỉnh tăng học phí của trường được công bố vào đầu năm 2021, áp dụng cho năm học 2021-2022 và để phục vụ thông tin cho kỳ tuyển sinh 2021.

Trường Đại học FPT nhận thấy việc Trường ban hành chính sách học phí mới cho năm học 2021-2022 khi Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 đã không còn hiệu lực, còn Nghị đinh mới thay thế để áp dụng cho năm học 2021-2022 chưa được ban hành – do vậy việc nhà trường căn cứ vào Nghị định hết hiệu lực này để xây dựng chính sách học phí năm học 2021-2022 và các chính sách hỗ trợ khác có thể có các bất cập, không hoàn toàn phù hợp với các quy định sẽ được quy định trong Nghị định mới, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 bùng phát.


Do vậy, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục – Đào tạo theo văn bản số 3327/BGDĐT-KHTC nói trên, Trường Đại học FPT quyết định sẽ tạm thu học phí đầu năm học 2021-2022 dựa trên khung học phí của năm học trước đó. Đồng thời, Trường Đại học FPT cũng tạm điều chỉnh mức Hỗ trợ người học gặp khó khăn do COVID-19 là 15% thay cho mức cao hơn đã thông báo trước đây.

Bộ GD&ĐT cho biết Chính phủ sắp ban hành Nghị định mới quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các năm học từ 2021-2022 đến 2025-2026, Trường Đại học FPT sẽ căn cứ vào Nghị định mới này và các văn bản hướng dẫn, để xây dựng mức học phí cùng mức hỗ trợ người học chính thức, thay thế cho các mức học phí tạm và hỗ trợ tạm đang thực hiện.

Trường Đại học FPT cũng cam kết khung học phí của trường được ban hành tới đây theo Nghị định mới sẽ không cao hơn mức đã thông báo trước đó cho người học. Được biết trong dự thảo Nghị định của Chính phủ, trần học phí đại học công lập đại trà sẽ tăng 15%/năm, và từ 2021 đến 2025 sẽ tăng gấp đôi. Các trường đại học tư thục được tăng tối đa 15%/năm, còn các trường phổ thông tư thục được tăng tối đa 10%/năm.

Bộ Giáo dục – Đào tạo cho biết Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập sẽ được ban hành trong tháng 8/2021 để kịp cho năm học mới.

Được biết, từ năm 2015 đến 2021, học phí Trường Đại học FPT điều chỉnh tăng gần 8%, tương đương 1,5%/năm; cũng trong khoảng thời gian này, trần học phí đại học công lập đại trà tăng 60%. Năm 2020, Trường Đại học FPT không tăng học phí, và đã hỗ trợ cho người học gần 100 tỷ thông qua việc hỗ trợ 20% học phí.