Thông báo sửa đổi quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Trường Đại học FPT trân trọng thông báo sửa đổi quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 như sau:

  1. Lưu ý về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021:

Chỉ tiêu tuyển sinh: 9900

Trong đó 200 chỉ tiêu dành cho các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 và các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

  1. Bổ sung tiêu chí xét tuyển:

Đạt từ 23 điểm (bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) tổ hợp các môn thi THPT năm 2021 tương ứng với ngành đăng ký học (áp dụng với thí sinh không có đủ điểm 6 môn thi THPT năm 2021);

Các thông tin chi tiết xem tại Quy chế Tuyển sinh Hệ đại học chính quy năm 2021 được ban hành theo Quyết định số QĐ 82/QĐ-ĐHFPT ngày 25/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.