Đánh mất nhiều thứ ở Đại học FPT nhưng lạ thay sinh viên cực thích vì điều đó

Trở thành sinh viên Đại học FPT bạn sẽ mất nhiều thứ nhưng lạ thay bạn nào cũng vui mừng vì điều đó. tại sao vậy?

Tây An